Bigboardy

BIG001AFrekventovaná štvorprúdová komunikácia - obchvat Košíc - s výjazdom na Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Maďarsko, Michalovce, Trebišov a Prešov. Výpadovka s pohľadom na plochu v smere Rožňava - SNV. ...
BIG001BFrekventovaná štvorprúdová komunikácia - obchvat Košíc - s výjazdom na Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Maďarsko, Michalovce, Trebišov a Prešov. Výpadovka s pohľadom na plochu v smere SNV - Rožňava....
BIG002AFrekventovaná štvorprúdová komunikácia - obchvat Košíc - s výjazdom na Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Maďarsko, Michalovce, Trebišov a Prešov. Výpadovka s pohľadom na plochu v smere SNV - Rožňava....
BIG002BFrekventovaná štvorprúdová komunikácia - obchvat Košíc - s výjazdom na Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Maďarsko, Michalovce, Trebišov a Prešov. Výpadovka s pohľadom na plochu v smere SNV - Rožňava....
BIG003AMoldavská cesta pred OC OPTIMA...
BIG003BJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – príjazd do Košíc z letiska, US Steel, Rožňavy... s pohľadom na plochu v smere do Košíc. Lokalita: Moldavská cesta pred OC OPTIMA....
BIG004AMoldavská cesta pred OC OPTIMA Jedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – výjazd z Košíc do Rožňavy, US Steelu, na letisko... s pohľadom na plochu v smere Košice - US STEEL...
BIG004BJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – vjazd do Košíc od Rožňavy, US Steelu, letiska... s pohľadom na plochu v smere Pereš - KE. Až po tejto časti komunikácie začínajú ...
BIG005AMoldavská cesta pred OC OPTIMA Jedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – výjazd z Košíc do Rožňavy, US Steelu, na letisko... s pohľadom na plochu v smere Košice - US STEEL...
BIG005Bnumber BIG005Bcounty Košickýtown Košicelocation Moldavská streetsize m2intensity mil. / monthprice for hiring € / monthprice for production € / pcsprice for install./unistall. € / pcs...
BIG006AJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – výjazd z Košíc na letisko, US Steel, Rožňavu... s pohľadom na plochu v smere Košice - US STEEL. Vysoká intenzita premávky vrátane...
BIG006BJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – vjazd do Košíc od Rožňavy, US Steelu, letiska... s pohľadom na plochu v smere Pereš - KE. Až po tejto časti komunikácie začínajú ...
BIG007AJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – vjazd do Košíc od Rožňavy, US Steelu, letiska... s pohľadom na plochu v smere Letisko - KE. Až po tejto časti komunikácie začínaj...
BIG007BJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – vjazd do Košíc od Rožňavy, US Steelu, letiska... s pohľadom na plochu v smere Letisko - KE. Až po tejto časti komunikácie začínaj...
BIG007CJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – výjazd z Košíc na letisko, US Steel, Rožňavu... s pohľadom na plochu v smere KE - Pereš. ...
BIG008AVjazd do mesta pred OC OPTIMA po pravej strane, kolmo na vozovku. Jedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – vjazd do Košíc od Rožňavy, US Steelu, letiska... s pohľadom na ...
BIG008BCesta 1. triedy, medzinárodného významu. Jedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – výjazd z Košíc na letisko, US Steel, Rožňavu... s pohľadom na plochu v smere KE - US STE...
BIG010AFrekventovaná štvorprúdová komunikácia - obchvat Košíc - s výjazdom na Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Maďarsko, Michalovce, Trebišov a Prešov. Výpadovka s pohľadom na plochu v smere sídl. KVP - sídl. Nad ...
BIG010BFrekventovaná štvorprúdová komunikácia - obchvat Košíc - s výjazdom na Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Maďarsko, Michalovce, Trebišov a Prešov. Výpadovka s pohľadom na plochu v smere sídl. Nad jazerom – sí...
BIG011APríjazd na križovatku Prešovská – Sečovská. Príjazd do centra Košíc z príjazdu od Michaloviec a sídliska Dargovských hrdinov, pred novou mimoúrovňovou križovatkou spájajúcou výpadovky na všetky výjazd...
BIG011BPríjazd na križovatku Prešovská – Sečovská. Výjazd z Košíc na Michalovce a sídlisko Dargovských hrdinov, za novou mimoúrovňovou križovatkou spájajúcou výpadovky na všetky výjazdy z Košíc. Pohľad zo sm...
BIG013CMoldavská cesta pred SPP smer centrum mesta....
BIG013DMoldavská cesta pred SPP smer centrum mesta....
BIGBA001Bratislava...
BIGBA002Bratislava...
BIGBA003Bratislava...
BIGBA004Bratislava...
BIGBA005Bratislava...
BIGBA006Bratislava...
BIGBA007Bratislava...
BIGBA008Bratislava...