Billboardy

KE001Hlavný príjazd do centra Košíc zo smeru Michalovce,Trebišov smer centrum, panel po ľavej strane vozovky, kolmo na vozovku. Vysoká intenzita MHD - príjazd do centra zo sídliska Dargovských hrdinov.Výbo...
KE002Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku. Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD....
KE003Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc z Michaloviec, Trebišova - smer centrum mesta. Panel po ľavej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD. ...
KE004Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce,Trebišov, sídlisko Dargovských hrdinov.Panel po pravej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD. Výborná viditeľn...
KE005Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc z Michaloviec, Trebišova - smer centrum mesta. Panel po ľavej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD.Výborná viditeľnosť. ...
KE006Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce, panel umiestnený po pravej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD.Výborná viditeľnosť....
KE007Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc z Michaloviec, Trebišova - smer centrum mesta. Panel po ľavej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD.Výborná viditeľnosť....
KE008Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce, panel umiestnený po pravej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD. Výborná viditeľnosť....
KE009Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava ,Rožňava, US Steel, smer: KE - US STEEL, panel umiestnený po pravej strane vozovky.Pred OC OPTIMA .Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( elektr...
KE010Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava, Rožňava, US Steel, smer – vjazd do Košíc, panel po ľavej strane vozovky.Pred OC OPTIMA. Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky, auto...
KE011Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava ,Rožňava, US Steel, smer KE– US STEEL , panel umiestnený po pravej strane vozovky.Pred OC OPTIMA .Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( elektri...
KE012Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava, Rožňava, US Steel, smer: US STEEL - KE centrum, panel po ľavej strane vozovky.Pred OC OPTIMA. Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky...
KE013Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava, Rožňava, US Steel, smer: KE centrum -US STEEL.Panel po ľavej strane vozovky.Pred OC OPTIMA. Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky, ...
KE014Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava, Rožňava, US Steel, smer: US STEEL - KE centrum, panel po ľavej strane vozovky.Pred OC OPTIMA. Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky...
KE015Hlavný cestný ťah smer Košice - Bratislava, Rožňava, smer Rožnava.Cesta I. triedy medzinárodného významu.Panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku. Vysoká intenzita dopravy. Výborná viditeľnosť....
KE016Hlavný cestný ťah zo smeru Bratislava, Rožňava, smer Košice centrum, panel na ľavej strane vozovky.Cesta I. triedy medzinárodného významu.Kolmo na vozovku. Vysoká intenzita dopravy. Výborná viditeľnos...
KE017Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer letisko, po ľavej strane vozovky. Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE018Prijazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer centum, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE019Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer letisko, panel po ľavej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE020Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer centrum, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE021Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer letisko, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE022Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer centrum, panel po ľavej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE023Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer letisko, panel po ľavej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE024Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer centrum, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE025Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer letisko, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE026Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer centrum, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE027Billboard sa nachádza na ulici Alejová. Príjazd, výjazd od obchodného centra CASSOVIA, Blšák-u, autosalón AUDI, FIAT, FORD. V tesnej blízkosti gymnázium, SOU Dopravné. Hustota dopravy veľmi vysoká,aut...
KE028Billboard je umiestnený na Moldavskej ceste - Ludvíkov dvor, cesta do US STEEL, smer Rožňava. Najfrekventovanejšia výjazdová cesta z Košíc do Bratislavy, električky, autobusy, viditeľný nájazd 300 m. ...
KE029Príjazdová cesta od Rožňavy, US STEEL do Košíc. Električky, autobusy, viditeľný nájazd 200 m. Jedna z hlavných "dopravných tepien" mesta Košice. Umiestnenie kolmo na vozovku....
KE030Billboard sa nachádza na kruhovom objazde (Alejová, Moldavská cesta). Jedna z najfrekventovanejších križovatiek v Košiciach. Príjazd, výjazd dopravy do US Steel Košice, obchodné centrum CASSOVIA, Lidl...
KE031Billboard sa nachádza na kruhovom objazde (Alejová, Moldavská cesta). Jedna z najfrekventovanejších križovatiek v Košiciach. Príjazd, výjazd dopravy do US Steel Košice, obchodné centrum CASSOVIA, Lidl...
KE032Billboard sa nachádza na kruhovom objazde (Alejová, Moldavská cesta). Jedna z najfrekventovanejších križovatiek v Košiciach. Príjazd, výjazd dopravy do US Steel Košice, obchodné centrum CASSOVIA, Lidl...