slovak version   english version

Profil

MAXIBOARD 16 x 9m (144 m2) Firma PETREX - Ing. Peter Špirko, reklamné zariadenia vznikla v roku 1996 za účelom poskytovania vonkajšej reklamy so sídlom v Košiciach.

Prevádzkuje štyri formáty reklamných zariadení:

Billboard

Bigboard

Štítove steny, fasády, lešenia

Maxiboard


Naša spoločnosť vám zabezpečí kompletný servis od výstavby cez prenájom plôch, výrobu, tlač plagátov, bannerov, montáž, osvetlenie.