BIG005A

číslo BIG005A
okres Košický
mesto Košice
lokalita Moldavská cesta
veľkosť m2
intenzita mil. / mes.
cena prenájmu € / mes.
cena produkcie € / ks
cena mont/demontáž € / ks
number BIG005A
county Košický
town Košice
location Moldavská street
size m2
intensity mil. / month
price for hiring € / month
price for production € / pcs
price for install/unistall. € / pcs