BIG010B

Frekventovaná štvorprúdová komunikácia - obchvat Košíc - s výjazdom na Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Maďarsko, Michalovce, Trebišov a Prešov. Výpadovka s pohľadom na plochu v smere sídl. Nad jazerom – sídl. KVP. Dobre viditeľné plochy aj z parkovísk OC Optima a KIKA.
číslo BIG010B
okres Košický
mesto Košice
lokalita Červený rak pod OC Optima – KIKA
veľkosť m2
intenzita mil. / mes.
cena prenájmu € / mes.
cena produkcie € / ks
cena mont/demontáž € / ks