KE001

Hlavný príjazd do centra Košíc zo smeru Michalovce,Trebišov smer centrum, panel po ľavej strane vozovky, kolmo na vozovku. Vysoká intenzita MHD - príjazd do centra zo sídliska Dargovských hrdinov.Výborná viditeľnosť.
číslo KE001
okres Košický
mesto Košice
lokalita Sečovská cesta
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks