KE002

Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku. Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD.
číslo KE002
okres Košický
mesto Košice
lokalita Sečovská cesta
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks