KE003

Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc z Michaloviec, Trebišova - smer centrum mesta. Panel po ľavej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD.
číslo KE003
okres Košický
mesto Košice
lokalita Sečovská cesta
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks