KE004

Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce,Trebišov, sídlisko Dargovských hrdinov.Panel po pravej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD. Výborná viditeľnosť.
číslo KE004
okres Košický
mesto Košice
lokalita Sečovská cesta
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks