KE008

Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce, panel umiestnený po pravej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD. Výborná viditeľnosť.
číslo KE008
okres Košický
mesto Košice
lokalita Sečovská cesta
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks