KE011

Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava ,Rožňava, US Steel, smer KE– US STEEL , panel umiestnený po pravej strane vozovky.Pred OC OPTIMA .Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky, autobusy ).Výborná viditeľnosť.
číslo KE011
okres Košický
mesto Košice
lokalita Moldavská cesta
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks