KE013

Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava, Rožňava, US Steel, smer: KE centrum -US STEEL.Panel po ľavej strane vozovky.Pred OC OPTIMA. Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky, autobusy ).Výborná viditeľnosť.
číslo KE013
okres Košický
mesto Košice
lokalita Moldavská cesta
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks