KE015

Hlavný cestný ťah smer Košice - Bratislava, Rožňava, smer Rožnava.Cesta I. triedy medzinárodného významu.Panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku. Vysoká intenzita dopravy. Výborná viditeľnosť.
číslo KE015
okres Košický
mesto Košice
lokalita Košice-Šaca
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks