KE016

Hlavný cestný ťah zo smeru Bratislava, Rožňava, smer Košice centrum, panel na ľavej strane vozovky.Cesta I. triedy medzinárodného významu.Kolmo na vozovku. Vysoká intenzita dopravy. Výborná viditeľnosť.
číslo KE016
okres Košický
mesto Košice
lokalita Košice-Šaca
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks