KE022

Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer centrum, panel po ľavej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť.
číslo KE022
okres Košický
mesto Košice
lokalita Cesta na letisko
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks