KE029

Príjazdová cesta od Rožňavy, US STEEL do Košíc. Električky, autobusy, viditeľný nájazd 200 m. Jedna z hlavných "dopravných tepien" mesta Košice. Umiestnenie kolmo na vozovku.
číslo KE029
okres Košický
mesto Košice
lokalita Moldavská cesta - Ludvíkov dvor
veľkosť 12,24 m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks