KE029

Príjazdová cesta od Rožňavy, US STEEL do Košíc. Električky, autobusy, viditeľný nájazd 200 m. Jedna z hlavných "dopravných tepien" mesta Košice. Umiestnenie kolmo na vozovku.
number KE029
county Košický
town Košice
location  
size 12,24 m2
intensity - mil. / month
price for hiring - € / month
price for production - € / pcs
price for install/unistall. - € / pcs