MEGA005

Rozmer plochy: 16 x 9 m, umiestnenie: pred obchodno-zábavným centrom Optima, veľmi vysoká intenzita dopravy, smer Trebišov, Michalovce, Prešov – U.S. Steel, cesta I. triedy - 4 pruhová. Viditeľnosť: 400 m Technické parametre: tvar trojuholníka (3 plochy), každá plocha osvetlená 10 LED svietidlami, osvetlenie zapínané podľa nastavenia, každé LED svietidlo je možné nasmerovať na určitý bod reklamného bannera a určiť jeho intenzitu svietivosti.
číslo MEGA005
okres Košický
mesto Košice
lokalita OC Optima
veľkosť 16 x 9 m - 144 m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž 830€bez DPH € / ks