KEST07

Centrum mesta. Na obchodnom dome Dargov, oproti hotelu Slovan, frekvencia automobilov, MHD a chodcov extrémne silná. Plocha je osvetlená.
číslo KEST07
okres Košický
mesto Košice
lokalita Hlavná ulica
veľkosť - m2
intenzita - mil. / mes.
cena prenájmu - € / mes.
cena produkcie - € / ks
cena mont/demontáž - € / ks