Bigboardy

BIG006AJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – výjazd z Košíc na letisko, US Steel, Rožňavu... s pohľadom na plochu v smere Košice - US STEEL. Vysoká intenzita premávky vrátane...
BIG006BJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – vjazd do Košíc od Rožňavy, US Steelu, letiska... s pohľadom na plochu v smere Pereš - KE. Až po tejto časti komunikácie začínajú ...
BIG007AJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – vjazd do Košíc od Rožňavy, US Steelu, letiska... s pohľadom na plochu v smere Letisko - KE. Až po tejto časti komunikácie začínaj...
BIG007BJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – vjazd do Košíc od Rožňavy, US Steelu, letiska... s pohľadom na plochu v smere Letisko - KE. Až po tejto časti komunikácie začínaj...
BIG007CJedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – výjazd z Košíc na letisko, US Steel, Rožňavu... s pohľadom na plochu v smere KE - Pereš. ...
BIG008AVjazd do mesta pred OC OPTIMA po pravej strane, kolmo na vozovku. Jedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – vjazd do Košíc od Rožňavy, US Steelu, letiska... s pohľadom na ...
BIG008BCesta 1. triedy, medzinárodného významu. Jedna z najfrekventovanejších štvorprúdových komunikácií v Košiciach – výjazd z Košíc na letisko, US Steel, Rožňavu... s pohľadom na plochu v smere KE - US STE...
BIG010AFrekventovaná štvorprúdová komunikácia - obchvat Košíc - s výjazdom na Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Maďarsko, Michalovce, Trebišov a Prešov. Výpadovka s pohľadom na plochu v smere sídl. KVP - sídl. Nad ...
BIG010BFrekventovaná štvorprúdová komunikácia - obchvat Košíc - s výjazdom na Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Maďarsko, Michalovce, Trebišov a Prešov. Výpadovka s pohľadom na plochu v smere sídl. Nad jazerom – sí...
BIG011APríjazd na križovatku Prešovská – Sečovská. Príjazd do centra Košíc z príjazdu od Michaloviec a sídliska Dargovských hrdinov, pred novou mimoúrovňovou križovatkou spájajúcou výpadovky na všetky výjazd...
1    2    3   4