Billboardy

KE011Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava ,Rožňava, US Steel, smer KE– US STEEL , panel umiestnený po pravej strane vozovky.Pred OC OPTIMA .Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( elektri...
KE012Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava, Rožňava, US Steel, smer: US STEEL - KE centrum, panel po ľavej strane vozovky.Pred OC OPTIMA. Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky...
KE013Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava, Rožňava, US Steel, smer: KE centrum -US STEEL.Panel po ľavej strane vozovky.Pred OC OPTIMA. Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky, ...
KE014Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava, Rožňava, US Steel, smer: US STEEL - KE centrum, panel po ľavej strane vozovky.Pred OC OPTIMA. Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky...
KE015Hlavný cestný ťah smer Košice - Bratislava, Rožňava, smer Rožnava.Cesta I. triedy medzinárodného významu.Panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku. Vysoká intenzita dopravy. Výborná viditeľnosť....
KE016Hlavný cestný ťah zo smeru Bratislava, Rožňava, smer Košice centrum, panel na ľavej strane vozovky.Cesta I. triedy medzinárodného významu.Kolmo na vozovku. Vysoká intenzita dopravy. Výborná viditeľnos...
KE017Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer letisko, po ľavej strane vozovky. Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE018Prijazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer centum, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE019Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer letisko, panel po ľavej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
KE020Príjazdová komunikácia na letisko v Košiciach, smer centrum, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku.Výborná viditeľnosť....
1    2    3