Billboardy

KE001Hlavný príjazd do centra Košíc zo smeru Michalovce,Trebišov smer centrum, panel po ľavej strane vozovky, kolmo na vozovku. Vysoká intenzita MHD - príjazd do centra zo sídliska Dargovských hrdinov.Výbo...
KE002Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce, panel po pravej strane vozovky.Kolmo na vozovku. Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD....
KE003Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc z Michaloviec, Trebišova - smer centrum mesta. Panel po ľavej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD. ...
KE004Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce,Trebišov, sídlisko Dargovských hrdinov.Panel po pravej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD. Výborná viditeľn...
KE005Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc z Michaloviec, Trebišova - smer centrum mesta. Panel po ľavej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD.Výborná viditeľnosť. ...
KE006Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce, panel umiestnený po pravej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD.Výborná viditeľnosť....
KE007Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc z Michaloviec, Trebišova - smer centrum mesta. Panel po ľavej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy vrátane MHD.Výborná viditeľnosť....
KE008Hlavná príjazdová komunikácia do Košíc zo smeru Michalovce, smer Michalovce, panel umiestnený po pravej strane vozovky.Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD. Výborná viditeľnosť....
KE009Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava ,Rožňava, US Steel, smer: KE - US STEEL, panel umiestnený po pravej strane vozovky.Pred OC OPTIMA .Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( elektr...
KE010Hlavná príjazdová/výjazdová komunikácia smer Bratislava, Rožňava, US Steel, smer – vjazd do Košíc, panel po ľavej strane vozovky.Pred OC OPTIMA. Vysoká intenzita dopravy, vrátane MHD( električky, auto...
 1    2   3